Lőszermentesítés nemzetközi pályázat keretében

Magyarországon a 2010-es évektől nemzetközi (határokon átnyúló) pályázatok keretében, folyamatosan építik és teszik rendbe a Nemzeti Parkokat.

Ennek fő célja: a hagyományosan azon a területen lévő növényzet és állatvilág újra megtalálja helyét és szerepét. E cél eléréséhez nemzetközi tendereket írnak ki és végeznek el.

A Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság tájrehabilitáció keretében a Nemzeti park területén egy összetett feladatsort kívánt elvégezni. A pályáztatás, értékelés és munkavégzés angol nyelven folyt.

A terület értékelése során megállapítást nyert, hogy a Bugacpusztaháza külterületén lévő célterületek a II. világháború eseményei és a szovjet csapatok itt tartózkodása során robbanószerkezet előtalálása miatt kockázatosak.

A pályázat elnyerését követően az elsődleges megállapításaink a következők voltak:

 • területek aljnövényzettel való fedettsége összetett. (gyep, irtott erdő, ritka erdő, erdő)
 • a talaj homok (jól feltárható)
 • várhatóan előforduló robbanószerkezetek (kézi, tűzérség és harckocsi által alkalmazott)
 1. novemberben elvégeztük a lőszermentesítést.

A területek átvizsgálása és mentesítése során alkalmaztuk a lépcsős, párhuzamos és kombinált módszereket.

A lőszermentesítés során 22,79 hektár került átvizsgálásra és mentesítésre.

Kollégáinkkal együtt felkutattuk és elsődlegesen azonosítottuk a veszélyes robbanószerkezeteket.

Az előtalált robbanószerkezetek összesen:

 1. világháborúból visszamaradt
 • 9 db magyar 4 cm-es repeszgránát a hozzá tartozó hüvelyekkel;
 • 2 db 3,7 cm-es páncélgránát
 • 1 db 2 cm-es páncélgránát
 •  több 8 cm és 12 cm-es aknagránát stabilizátor rész.

A szovjet csapatok által visszamaradt és feltalált:

 • gyalogsági fegyver lőszerek és maradványok
 • kézi páncéltörő lőszer maradványok
 • harcjármű által alkalmazott lőszer maradványok
 • több robbanószerkezet különböző alkatelemei.

A munka nagy és összetett figyelmet követelt. 

Az alapos előkészítő munkának köszönhetően korlátozó intézkedéseket nem kellett bevezetni.

Büszkék vagyunk arra, hogy odaadó munkánkkal a Nemzeti Park területén elősegíthetjük a célok magvalósítását és sikerült egy esetleges telepítés-rekultiváció során bekövetkezendő tragédia elkerülését.      

KAPCSOLAT